Obec Bojanovice

Oficiální web obce

Nejnovější aktuality

Další přednáška Ing. Šiky, tentokrát na téma "Zábavná historie českých královen" se uskuteční dne 2.3.2020 od 18.30 hod. v klubu TJ Sokol Bojanovice na zdejším hřišti

Upozorňujeme provozovatele vozidel parkujících ve spodní části obce Bojanovice, aby neparkovali svá vozidla na pozemku parc.číslo 257/1 v místech zvaných Na Kopci a to podél celé opěrné zdi nad rodinným domem č.p. 108 /paní Vojtíškové/. Parkování vozidel má dle statického posouzení stavu neblahý vliv na opěrnou zeď a dochází k jejímu poškozování. Místo, kde není možno parkovat, je zvýrazněno šrafováním na přiložených pláncích.

Výzva vlastníkům vozidel

Vyzýváme vlastníky vozidel, aby svá vozidla parkovali tak, aby nebyl omezen provoz ostatních vozidel, zejména aby nepřekáželi případnému průjezdu hasičů a záchranářů. V současné době tomu tak není a neustále dochází k porušování zákona č. 361/2000 Sb. V opačném případě budeme nuceni řešit problém parkování na místních komunikacích za asistence PČR.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.

Skip to content