Parkování ve spodní části obce Bojanovice

Upozorňujeme provozovatele vozidel parkujících ve spodní části obce Bojanovice, aby neparkovali svá vozidla na pozemku parc.číslo 257/1 v místech zvaných Na Kopci a to podél celé opěrné zdi nad rodinným domem č.p. 108 /paní Vojtíškové/. Parkování vozidel má dle statického posouzení stavu neblahý vliv na opěrnou zeď a dochází k jejímu poškozování. Místo, kde není možno parkovat, je zvýrazněno šrafováním na přiložených pláncích.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.

Skip to content