Obec

Bojanovice

Závěrečné účty obce

Závěrečné účty obce Bojanovice 2018

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

FIN 2-12

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)

Rozvaha

Závěrečné účty obce Bojanovice 2017

Závěrečný účet

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)

Inventarizační zápis

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

FIN 2-12

Příloha

Rozvaha

Závěrečné účty obce Bojanovice 2016

Závěrečný účet

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)

Inventarizační zápis

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

FIN 2-12

Příloha

Rozvaha

Závěrečné účty obce Bojanovice 2015

Závěrečný účet

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)

Inventarizační zápis

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

FIN 1-12

Příloha

Rozvaha

Závěrečné účty obce Bojanovice 2014

Závěrečný účet

Výkaz zisku a ztrát

Vyúčtování státní dotace

Inventarizační zápis

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

FIN 1-12

Rozvaha

Závěrečné účty obce Bojanovice 2013

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz o plnění rozpočtu obce

Příloha

Protokol o schvalování účetní závěrky

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.

Skip to content